Utan funktionärer stannar idrotten!

 
För att genomföra SM-tävlingarna 2024 på bästa sätt behövs många ideella krafters medverkan och glädje!

Är du tävlingsfunktionär och vill hjälpa till? maila funktionar@hssim.com