Utan funktionärer stannar idrotten!

 
För att genomföra SM-tävlingarna 2023 på bästa sätt behövs många ideella krafters medverkan och glädje!

Är du tävlingsfunktionär och vill hjälpa till? maila funktionar@vssf.nu